โรงเรียนการแพทย์แผนไทย "พิพิธเภสัช" (ก)

Last updated: Mar 12, 2019  |  6737 Views  |  ข่าวสาร

โรงเรียนการแพทย์แผนไทย "พิพิธเภสัช" (ก)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

086-375-3526

 

โรงเรียนการแพทย์แผนไทย "พิพิธเภสัช" (ก) (ในราชสกุลแพทย์ ทินกร) 
แห่งคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร สถานฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนใน(ก)

ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยได้รับรองหลักสูตรแล้ว

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาในศาสตร์การแพทย์แผนไทยสาขาวิชาการเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย

(หลักสูตร 3 ปี )

Powered by MakeWebEasy.com